BEMKA Enerji Bio Kütle Elektrik Santralı KOZAN

  • BNC enerjiden talep edilen Türbin-Generatör montajı tamamlanarak müşteriye teslim edilmiştir.11.06.2021
  • Bemka enerji Kozan biyokütle enerji santralının türbin ve generatör minör bakımları yapılarak müşteriye teslim edilmiştir.
  • Bemka enerji Kozan Biokütle santralı devreye alma çalışması BNC enerji elemanları tarafından yapılmıştır.

  • ILYASOFT Web Tasarım