Mimsan Biokütle Elektrik Santrali

  • Mimsan Malatya Biokütle Elektrik Santralinde Majör ve Minör Bakımlarında BNC Enerji Olarak Hizmet Verilmiş Olup, Üniteler Emre Amade Olarak Müşteriye Teslim Edilmiştir.

  • ILYASOFT Web Tasarım