Ranteko Enerji Bio Kütle Santralı Türbin Montajı UŞAK

BNC enerjiden talep edilen Türbin-Generatör montajı tamamlanarak müşteriye teslim edilmiştir.11.06.2021

  • ILYASOFT Web Tasarım